Тестове по български език

Департаментът за езиково обучение разработва и предлага разнообразни онлайн обучителни ресурси и езикови тестове. Те са интегрирани в системата за онлайн ресурси за дистанционно обучение на ДЕО (линк). Част от ресурсите са за свободно ползване, друга част са предназначени само за студенти и курсисти на ДЕО. Сред многобройните ресурси, които системата предлага, особен интерес представляват:

  • Тест за диагностициране на нивото на владеене на български език като чужд чрез разбиране при четене ( линк)

  • Тест за диагностициране на нивото на владеене на български език като чужд чрез разбиране при слушане (линк)

  • Примерни изпитни тестове за придобиване за сертификат за ниво на владеене на български език като чужд по ALTE (линк)

За да се подготвите самостоятелно за изпит, можете да използвате и ресурсите тук.

За допълнителна информация пишете на desk@deo.uni-sofia.bg