Дейности

  • Тестовият център на ДЕО осигурява практическа и методическа помощ при изпитването и оценяването по български и чужди езици, анализира качествата на изпитните тестове, създава нови тестове и ресурси за дистанционно обучение, съдейства за внедряването на съвременни методи за обучение и оценяване.

  • Тестовият център организира и провежда дистанционно обучение по български език като чужд и по английски език. За повече информация пишете на desk@deo.uni-sofia.bg за български език и на forlang@deo.uni-sofia.bg за английски език.

  • Тестовият център осъществява дистанционно сертифициране по български език като чужд за придобиване на международно валиден сертификат за ниво на владеене на български език по ALTE. За повече информация пишете на office@deo.uni-sofia.bg.