Администрация

Директор- проф. д-р Светозара Халачева

director@deo.uni-sofia.bg тел: +359 2 8720 733

Административен секретар – доц. д-р Мария Григорова

Главен инспектор администрация – Снежана Вандова

secretary@deo.uni-sofia.bg тел: +359 2 8720 733

Учебен отдел

Ръководител- Ксения Немцева – office@deo.uni-sofia.bg; тел. +359 2 8710 069

Инспектор чуждестранни студенти и курсисти – Виолета Окева

desk@deo.uni-sofia.bg

Инспектор чужди езици – Надежда Добрянска – forlang@deo.uni-sofia.bg; тел.  +359 2 8722 041

Инспектор- Виолета Тошева

тел. +359 2 8708 467; academicstaff@deo.uni-sofia.bg

Каса/ счетоводство

Тел. +359 2 8720 921

Управител сгради

Инж. Христо Харалампиев

upravitel-deo@deo.uni-sofia.bg

Администратор общежитие

e-mail: jstoyanova@deo.uni-sofia.bg

тел.: +359 2 9717 163 и +359 87 8754 217