Преподаватели

Катедра Български език и специализирано обучение на чужденци:

Ръководител: проф. д-р Св. Халачева

Състав:

Български език

ст. преп. Владимир Томов – vktomov@uni-sofia.bg

доц. д-р Данка Апостолова – dapostolova@uni-sofia.bg

ст. преп. Деляна Павлова – djancholov@uni-sofia.bg

 доц. д-р Людмила Кирова – likirova@uni-sofia.bg

преп. Мартин Савов – mssavov1@uni-sofia.bg

доц. д-р Милена  Велева – mgveleva@uni-sofia.bg

проф. д-р Светозара Халачева –  director@deo.uni-sofia.bg

преп. Стефан Савов – sssavov1@uni-sofia.bg

Център за изучаване на чужди езици

Ръководител: ст. пр. Радостина Кисьова

rkisuova@uni-sofia.bg (+359 2) 872 37 48

Състав:

гл. ас. д-р Анна Ангелова – avadimova@uni-sofia.bg

ст. преп. Анна Диканарова – adikanarov@uni-sofia.bg

ст. преп. Валентина Йорданова – valentinvj@uni-sofia.bg

ст. преп. Грозда Русева – gnruseva@uni-sofia.bg

ст. преп. Наталия Янкова – nsjankova@uni-sofia.bg

ст. преп. Радостина Кисьова – rkisuova@uni-sofia.bg

ст. преп. д-р Росен Стоичков – rsstoichko@uni-sofia.bg

ст. преп. д-р Таня Пощова – poshtovape@uni-sofia.bg