ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

ПРОГРАМА

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ –  20. май 2023 г.

13.00 часа                                      – откриване  –  фоайе

                                      ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

13.00 – 16.00 часа               

– тестове за определяне на ниво по английски и немски език – стая 217

13.00 – 16.00 часа

– Френски и гръцки език – информация за изпитните формати, сесии, проверка на ниво – стая 232

13.15 – 13.45 часа

– Открит урок по английски език за възрастни – стая 230

– Открит урок по немски език за ученици – стая 225

14 – 14.30 часа

– Открит урок по английски език за ученици – стая 224

– Открит урок по немски език за възрастни- стая 231

14.30 – 16 часа

– информация за курсове и уч. системи по английски за възрастни– стая 230

– информация за курсове и уч. системи по английски за ученици– стая 224

– информация за курсове и уч. системи по немски ез. за възрастни – стая 231

– информация за курсове и уч. системи по немски ез. за ученици – стая 225

                    БЪЛГАРСКИ ЕЗИК КАТО ЧУЖД

13.00 – 16.00 часа

– информация за курсовете по български език като чужд – стая 135

13.30 – 14.00 часа

– демо урок по български език като чужд – стая 301

14.00 – 15.00 часа

– електронни обучителни ресурси по БЕ като чужд за ученици – стая 303

– диагностичен тест за определяне на нивото по БЕ като чужд –  стая 301А

– консултации Международна школа по български език и култура – стая 129

14.30 – 15.30 часа

– представяне на сайта с електронни ресурси по български език като чужд  – стая 301

15.00 – 15.30 часа

– диагностичен тест Международна школа по български език и култура-

стая 129

– открит урок по биология и химия – стая 326

15.30 – 16.00 часа

– представяне на сайта с електронни ресурси по бълг. език като чужд  – стая 303

БЕЛ И МАТЕМАТИКА ЗА УЧЕНИЦИ

13.00 – 16.00 ч.

– консултации за курсовете – 7 клас и ДЗИ – стая 230