Кандидат-гимназисти

ПОДГОТОВКА НА УЧЕНИЦИ ОТ 5 ДО 12 КЛАС:
по български език и литература, история, биология, физика, химия, география, математика, информатика и информационни технологии – поддържащи уроци индивидуално – 22 лв./ уч.ч.

тел. (+359 2) 871-00-69 и (+359 2) 871-71-62

0889 226 657 (Румяна Накова)

ПОДГОТОВКА ЗА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ЗА 7 КЛАС

Предмет Продължителност група: 5-9 души група: 4 души група: 3 души група: 2 души
Български език и литература 120 ч. 645.65 лв. 881.74 лв. 1104.78 лв. 1549.57 лв.
Математика 120 ч. 645.65 лв. 881.74 лв. 1104.78 лв. 1549.57 лв.

Индивидуално обучение – 22 лв/ уч.ч.

ПОДГОТОВКА ЗА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ЗА 10 КЛАС

Предмет Продължителност група: 6 – 10 души група: 5 души група: 3 – 4 души
Български език и литература 120 ч. 666.67 лв. 800 лв. 960 лв.
Математика 120 ч. 666.67 лв. 800 лв. 960 лв.

Индивидуално обучение – 22 лв/ уч.ч.

ПОДГОТОВКА ЗА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ЗА 12 КЛАС

Предмет Продължителност група: 6 – 10 души група: 5 души група: 3 – 4 души
Български език и литература подготовка за матура – 120 ч. 666.67 лв. 800 лв. 960 лв.
Предмет Продължителност група: 5-9 души група: 3-4 души група: 2 души
Математика 140 ч. 700 лв. 840 лв. 1260 лв.
Физика 80 ч. 400 лв. 480 лв. 720 лв.
География 120 ч. 600 лв. 720 лв. 1080 лв.
ДЗИ 80 ч. 400 лв. 520 лв. 760 лв.

Индивидуално обучение – 22 лв/ уч.ч.

Дистанционно обучение по природоматематически дисциплини, български език и литература и история:

  • един on-line час по съответната дисциплина – 14 лв./час
  • проверка на тема с рецензия – 14 лв./тема
  • проверка, оценка и рецензия на тест до 30 задачи – 12 лв./тест
  • проверка, оценка и рецензия на тест до 50 задачи – 14 лв./тест

Таксите за всички видове курсове можете да платите:

  1. на касата на ДЕО от 8:30 до 16:30 ч.
  2. по банков път:

Банка: БНБ ЦУ
Сметка: IBAN BG 52 BNBG 96613100174301
BIC BNBGBGSD
Получател: СУ „Св. Климент Охридски“ – партида ДЕО
На платежното се изписват задължително имената на курсиста и вида на курса.
Копие от платежното се представя при записване