Курсове по български език за чужденци

Цена за час / лв. /
Провеждане в сградата на ДЕО
Индивидуално 54 65*
2-ма души 35 42*
3-ма души 25 30*

*Контактен език
Минимален брой часове – 10.

Група
4-12 души
Брой часове Цена(лв)
120 1212
60 720
   

Посочените цени са с включен ДДС.

Таксите за всички видове курсове можете да платитепо банков път:

Банка: БНБ ЦУ
Сметка: IBAN BG 52 BNBG 96613100174301
BIC BNBGBGSD за плащане в BGN (Лева)
BIC BNBGBGSF за плащане в други валути
Получател: СУ „Св. Климент Охридски“ – партида ДЕО
На платежното се изписват задължително имената на курсиста и вида на курса.
Копие от платежното се представя при записване.