Курсове по български език за чужденци

Цена за час / лв. /
Провеждане в сградата на ДЕО
Индивидуално 35.88 42*
2-ма души 24 30*
3-ма души 18 22.80*

*Контактен език
Минимален брой часове – 10.

Група
4-12 души 3-8 души
Брой часове Цена(лв) Брой часове Цена(лв)
120 1212 40 528
60 720 36 480
1080 8398,80    

Посочените цени са с включен ДДС.

Таксите за всички видове курсове можете да платите:

  1. на касата на ДЕО от 8:30 до 16:30 ч.
  2. по банков път:

Банка: БНБ ЦУ
Сметка: IBAN BG 52 BNBG 96613100174301
BIC BNBGBGSD за плащане в BGN (Лева)
BIC BNBGBGSF за плащане в други валути
Получател: СУ „Св. Климент Охридски“ – партида ДЕО
На платежното се изписват задължително имената на курсиста и вида на курса.
Копие от платежното се представя при записване.