Курсове

Курсовете по чужди езици в ДЕО са с общ хорариум 120 уч.ч.

Групите от 4-ма курсисти са с редуциран хорариум от 96 уч.ч. с включен изпит.

Курсове по английски, френски, немски, испански, португалски, италиански, турски, новогръцки и руски.
Директни телефони: 02 872 20 41, 02 872 37 48, e-mail: forlang@deo.uni-sofia.bg

Курсове за групи

Входен тест за определяне на ниво по чужд език

1. Входен тест за определяне на ниво на хартиен носител може да бъде направен безплатно при платена такса за курс и предварително записване. Таксата за входен тест на хартиен носител е 10 лв.

2. Входният тест за определяне на ниво по английски, немски, испански и френски език може да бъде направен и онлайн, безплатно и по всяко време, след регистрация в посочените линкове в сайта ТУК.

Интензивност

Вид курс

Брой учебни часове

Цена (лв)

Начална дата

Крайна дата

от ПОНЕДЕЛНИК до ПЕТЪК

8:00 – 12:15ч.

120

698
20.02.2023 24.03.2023
03.04.2023 10.05.2023
22.05.2023 23.06.2023
03.07.2023 03.08.2023
14.08.2023 15.09.2023
 

 

 

 

   
   
ПОНЕДЕЛНИК, ВТОРНИК и ЧЕТВЪРТЪК

8:00–11:20ч.,
13:30–16:50ч.
или
18:00–21:15ч.

120

698

03.04.2023 19.06.2023
02.10.2023 11.12.2023
ПОНЕДЕЛНИК и ЧЕТВЪРТЪК

18:00–21:15ч.

120

698

06.02.2023 01.06.2023
02.10.2023 25.01.2024
СЪБОТА и НЕДЕЛЯ

8:00 – 13:10ч.   

120

698

07.01.2023 25.03.2023
22.04.2023 08.07.2023
07.10.2023 16.12.2023Посочените цени са с включен ДДС.

Таксите за всички видове курсове можете да платите:

  1. на касата на ДЕО от 8:30 до 16:30 ч.
  2. по банков път:

Банка: БНБ ЦУ
Сметка: IBAN BG 52 BNBG 96613100174301
BIC BNBGBGSD за плащане в BGN (Лева)
BIC BNBGBGSF за плащане в други валути
Получател: СУ „Св. Климент Охридски“ – партида ДЕО
На платежното се изписват задължително имената на курсиста и вида на курса.
Копие от платежното се представя при записване.