Курсове

Курсовете по чужди езици в ДЕО са с общ хорариум 120 уч.ч.

Групите от 4-ма курсисти са с редуциран хорариум от 96 уч.ч. с включен изпит.

Курсове по английски, френски, немски, испански, португалски, италиански, турски, новогръцки и руски.
Директни телефони: 02 872 20 41, 02 872 37 48, e-mail: forlang@deo.uni-sofia.bg

Курсове за групи

Входен тест за определяне на ниво по чужд език

1. Входен тест за определяне на ниво на хартиен носител може да бъде направен безплатно при платена такса за курс и предварително записване. Таксата за входен тест на хартиен носител е 10 лв.

2. Входният тест за определяне на ниво по английски, немски, испански и френски език може да бъде направен и онлайн, безплатно и по всяко време, след регистрация в посочените линкове в сайта ТУК.

Интензивност

Вид курс

Брой учебни часове

Цена (лв)

Начална дата

Крайна дата

от ПОНЕДЕЛНИК до ПЕТЪК

8:00 – 12:15ч.

120

698
16.05.2022 17.06.2022
04.07.2022 04.08.2022
15.08.2022 16.09.2022
03.10.2022 04.11.2022
14.11.2022 15.12.2022
от ПОНЕДЕЛНИК до ПЕТЪК

18:00–21:15ч.

120

698

04.07.2022 15.08.2022
   
ПОНЕДЕЛНИК, ВТОРНИК и ЧЕТВЪРТЪК

8:00–11:20ч.,
13:30–16:50ч.
или
18:00–21:15ч.

120

698

28.03.2022 13.06.2022
03.10.2022 13.12.2022
СРЯДА и ПЕТЪК

18:00–21:15ч.

120

698

05.10.2022 27.01.2023
   
СЪБОТА и НЕДЕЛЯ

8:00 – 13:10ч.   

120

698

02.04.2022 02.07.2022
01.10.2022 10.12.2022

Индивидуално обучение

Индивидуално чуждоезиково обучение:
1 уч. ч. в сградата на ДЕО – 26,40 лв.
*Минимален брой часове – 20

Група от двама души – чуждоезиково обучение:
1 уч. ч. в сградата на ДЕО – по 15,60 лв. на човек
*Минимален брой часове – 20.

Посочените цени са с включен ДДС.

Таксите за всички видове курсове можете да платите:

  1. на касата на ДЕО от 8:30 до 16:30 ч.
  2. по банков път:

Банка: БНБ ЦУ
Сметка: IBAN BG 52 BNBG 96613100174301
BIC BNBGBGSD за плащане в BGN (Лева)
BIC BNBGBGSF за плащане в други валути
Получател: СУ „Св. Климент Охридски“ – партида ДЕО
На платежното се изписват задължително имената на курсиста и вида на курса.
Копие от платежното се представя при записване.