Международна школа по български език и култура

Международната школа по български език и култура наследява съществувалата до 2000 г. Лятна школа по български език, която има десетгодишна история. Поради повишения интерес към нея, Школата разширява дейността си, за да осигури възможност за целогодишно изучаване на български език и българска култура.

Курсът, който се предлага на участниците е триседмичен. Групите се формират според степента на владеене на езика – начинаещи (подгрупа 1, 2, 3), среднонапреднали (подгрупа 1, 2, 3), напреднали (подгрупа 1, 2, 3).

Програмата включва четири часа практически български език на ден. Два пъти седмично, във вторник и четвъртък, за всички желаещи са предвидени български народни танци и песни. На напредналите в изучаването на езика, по техен избор, се предлагат лекции по българска история и фолклор, както и специализирани семинари по съвременен български език, старобългарски език и компаративна лингвистика.

В първия ден на всяка сесия от 9 ч. се провежда диагностичен тест за определяне на нивото. Резултатите се обявяват веднага и заниманията започват. В този ден програмата включва само практически български за всички.

Курсът завършва с финален тест (по желание). Успешно положилите тест, получават сертфикат, който се отнася само за постигнати постижения по практически български език.

Заплащането става при записването или най-късно в деня на започването на курса.

На разположение на участниците има общежитие срещу допълнително заплащане. Желаещите да ползват общежитие посочват това в регистрационния формуляр.

Курсове

СТАНДАРТЕН КУРС

Начинаещи/ Среднонапреднали/ Напреднали
Продължителност: 3 учебни седмици (петдневна учебна седмица)

На всички чужденци, които желаят да учат български език и се интересуват от българската култура, предлагаме курс по български език. Курсът включва:

  • Диагностичен входящ тест за определяне на нивото на знания по български език / не се провежда за ниво BEGINNERS /
  • 60 учебни часа практически български език , разпределени в 15 работни дни по 4 часа дневно / от 9.30 до 12.45 часа /
  • Възможност за индивидуални консултации с преподавателя по български език.
  • Финален тест (по желание) . На издържалите се издава Удостоверение за успешно положен изпит за съответното ниво.
  • Допълнителни учебни материали. Основният учебник се закупува от курсистите.
  • Административно обслужване.
  • Целодневно ползване на библиотека с безплатен Интернет.
  • Достъп до Копирен център с конкурентни цени ( копирането на учебници е нарушение на Закона за авторското право и сходните му права ).

Цена на курса: 814,80 лв.

Курсовете в Международната школа по български език и култура се провеждат от водещи преподаватели от Департамента за езиково обучение на Софийския университет.

Сесии 2022г.

Международната школа по български език и култура Сесии 2022
Зима 2022 Начало Край
10.01.2022 28.01.2022
07.02.2022 25.02.2022
07.03.2022 25.03.2022
Пролет 2022 04.04.2022 25.04.2022
09.05.2022 27.05.2022
06.06.2022 24.06.2022
Лято 2022 04.07.2022 22.07.2022
01.08.2022 19.08.2022
29.08.2022 16.09.2022
Есен 2022 26.09.2022 14.10.2022
24.10.2022 11.11.2022
21.11.2022 09.12.2022

Таксите за всички видове курсове можете да платите:

  1. на касата на ДЕО от 8:30 до 16:30 ч.
  2. по банков път:

Банка: БНБ ЦУ
Сметка: IBAN BG 52 BNBG 96613100174301
BIC BNBGBGSD
Получател: СУ „Св. Климент Охридски“ – партида ДЕО
На платежното се изписват задължително имената на курсиста и вида на курса.
Копие от платежното се представя при записване

За справки: Виолета Окева тeл: 02 87 10 069; desk@deo.uni-sofia.bg