Международна школа по български език и култура

Международната школа по български език и култура наследява съществувалата до 2000 г. Лятна школа по български език, която има десетгодишна история. Поради повишения интерес към нея, Школата разширява дейността си, за да осигури възможност за целогодишно изучаване на български език и българска култура.

Курсът, който се предлага на участниците е триседмичен. Групите се формират според степента на владеене на езика – начинаещи (подгрупа 1, 2, 3), среднонапреднали (подгрупа 1, 2, 3), напреднали (подгрупа 1, 2, 3).

Програмата включва четири часа практически български език на ден. Два пъти седмично, във вторник и четвъртък, за всички желаещи са предвидени български народни танци и песни. На напредналите в изучаването на езика, по техен избор, се предлагат лекции по българска история и фолклор, както и специализирани семинари по съвременен български език, старобългарски език и компаративна лингвистика.

В първия ден на всяка сесия от 9 ч. се провежда диагностичен тест за определяне на нивото. Резултатите се обявяват веднага и заниманията започват. В този ден програмата включва само практически български за всички.

Курсът завършва с финален тест (по желание). Успешно положилите тест, получават сертфикат, който се отнася само за постигнати постижения по практически български език.

Заплащането става при записването или най-късно в деня на започването на курса.

На разположение на участниците има общежитие срещу допълнително заплащане. Желаещите да ползват общежитие посочват това в регистрационния формуляр.

Курсове

СТАНДАРТЕН КУРС

Начинаещи/ Среднонапреднали/ Напреднали
Продължителност: 3 учебни седмици (петдневна учебна седмица)

На всички чужденци, които желаят да учат български език и се интересуват от българската култура, предлагаме курс по български език. Курсът включва:

  • Диагностичен входящ тест за определяне на нивото на знания по български език / не се провежда за ниво BEGINNERS /
  • 60 учебни часа практически български език , разпределени в 15 работни дни по 4 часа дневно / от 9.30 до 12.45 часа /
  • Възможност за индивидуални консултации с преподавателя по български език.
  • Финален тест (по желание) . На издържалите се издава Удостоверение за успешно положен изпит за съответното ниво.
  • Допълнителни учебни материали. Основният учебник се закупува от курсистите.
  • Административно обслужване.
  • Целодневно ползване на библиотека с безплатен Интернет.
  • Достъп до Копирен център с конкурентни цени ( копирането на учебници е нарушение на Закона за авторското право и сходните му права ).

Цена на курса: 814,80 лв.

Курсовете в Международната школа по български език и култура се провеждат от водещи преподаватели от Департамента за езиково обучение на Софийския университет.

Сесии 2023г.

Международната школа по български език и култура Сесии 2024
Зима 2024 Начало Край
15.01.2024 02.02.2024
12.02.2024 29.03.2024
11.03.2024 29.03.2024
Пролет 2024 08.04.2024 26.04.2024
13.05.2024 31.05.2024
10.06.2024 28.06.2024
Лято 2024 08.07.2024 26.07.2024
05.08.2024 23.08.2024
02.09.2024 20.09.2024
Есен 2024 30.09.2024 18.10.2024
28.10.2024 15.11.2024
25.11.2024 13.12.2024

Таксите за всички видове курсове можете да платите:

  1. на касата на ДЕОПК от 8:30 до 16:30 ч.
  2. по банков път:

Банка: БНБ ЦУ
Сметка: IBAN BG 52 BNBG 96613100174301
BIC BNBGBGSD
Получател: СУ „Св. Климент Охридски“ – партида ДЕОПК
На платежното се изписват задължително имената на курсиста и вида на курса.
Копие от платежното се представя при записване

За справки: Виолета Окева тeл: 02 87 10 069; desk@deo.uni-sofia.bg