ПОДГОТОВКА ЗА ИЗПИТИ ЗА МЕЖДУНАРОДНИ СЕРТИФИКАТИ

Курсовете за подготовка за сертификати по Френски език – TCF, TCF Québec започват на 08.10.2022г.

Курсовете ще се провеждат от 14,00 до 17,00 ч., събота и неделя, общо 40 уч.ч. – 276 лв.