ПОДГОТОВКА ЗА ИЗПИТИ ЗА МЕЖДУНАРОДНИ СЕРТИФИКАТИ

ВНИМАНИЕ!

Предстоящи дати за изпити за международните сертификати по френски език TCF / tout public/, TCF – Quebec, TCF -IRN /intégration ; résidence nationqlité/

14.12.2023 

Подаване на молби до 17.11.2023 г.

Молбите трябва да съдържат име и фамилия на кандидата на латиница, рождена дата, майчин език и вид изпит, който той иска да положи.За кандидатите за имиграция в Квебек и за френско гражданство се изискват сканирани снимки. Молбите са свободен текст и трябва да се адресират да директора на Департамента за езиково обучение.Същите се изпращат по електронен път.

Подробни обяснения и цени на изпитите ще намерите на сайта на ДЕО.

След подаване на молбите кандидатите ще бъдат уведомени от Учебен отдел в тридневен срок дали изпитът ще се състои, което зависи от броя на кандидатите – най-малко  трима от даден вид.

Чак след подвърждение от УО те трябва да внесат таксите по банков път като сканират платежното нареждане и го изпратят или представят в отдела.

Молбите се изпращат на   tcf@deo.uni-sofia.bg , forlang@deo.uni-sofia.bg.

За пвече инфоемация натиснете Тук