ПОДГОТОВКА ЗА ИЗПИТИ ЗА МЕЖДУНАРОДНИ СЕРТИФИКАТИ

ВНИМАНИЕ!

Предстоящи дати за изпити за международните сертификати по френски език TCF / tout public/, TCF – Quebec, TCF -IRN /intégration ; résidence nationqlité/

ДАТИ ЗА ИЗПИТИ TCF – TP, TCF – QUEBEC, TCF – IRN

Сесии 2024 година

24 април 2024 г. – изпити TCF – общ, TCF – Квебек, TCF – IRN /integration, residence,nationalite/

Подаване на молби със заявкя за желания изпит, имена на латиница, рождена дата, националност и роден език.

Крайна дата 28 март 2024 г.

30 май 2024 г. – изпити TCF – общ, TCF – Квебек, TCF – IRN

Подаване на молби със заявкя за желания изпит, имена на латиница, рождена дата, националност и роден език.

Крайна дата 30 април 2024 г.

27 юни 2024 г. – изпити TCF – общ, TCF – Квебек, TCF – IRN

Подаване на молби със заявкя за желания изпит, имена на латиница, рождена дата, националност и роден език.

Крайна дата 30 май 2024 г.

Курс за подготовка на трите изпита всяка събота от 14 ч. до 17 ч.

по 4 учебни часа започва от 17 февруари до 20 април 2024 г.

Молбите трябва да съдържат име и фамилия на кандидата на латиница, рождена дата, майчин език и вид изпит, който той иска да положи.За кандидатите за имиграция в Квебек и за френско гражданство се изискват сканирани снимки. Молбите са свободен текст и трябва да се адресират да директора на Департамента за езиково обучение.Същите се изпращат по електронен път.

Подробни обяснения и цени на изпитите ще намерите на сайта на ДЕО.

След подаване на молбите кандидатите ще бъдат уведомени от Учебен отдел в тридневен срок дали изпитът ще се състои, което зависи от броя на кандидатите – най-малко  трима от даден вид.

Чак след подвърждение от УО те трябва да внесат таксите по банков път като сканират платежното нареждане и го изпратят или представят в отдела.

Молбите се изпращат на   tcf@deo.uni-sofia.bg , forlang@deo.uni-sofia.bg.

За пвече инфоемация натиснете Тук