Сертификати

ДЕО е лицензиран център за изпити за международни сертификати

за повече информация: тел.02/ 872 20 41

forlang@deo.uni-sofia.bg

Английски езикOTE (Oxford Test of English)
Френски езикTCF (Test de connaissance du francais) – tcf@deo.uni-sofia.bg
  Новогръцки езикизпит на Центъра за гръцки език (КЕГ) към Министерството на образованието на Гърция
  Руски езикГосударственный стандарт по русскому языку как иностранному – ТРКИ-1, 2, 3, 4

Подготовка за изпити за международни сертификати

Английски език:

Cambridge FCE, CAE: 130 ч. – 825,60 лв.

Френски език: TCF, TCF Quebec, 40 ч. – 276 лв.

Руски език: ТРКИ: 20 ч. – 144 лв.

Посочените цени са с включен ДДС.

Таксите за всички видове курсове можете да платитепо банков път:

Банка: БНБ ЦУ
Сметка: IBAN BG 52 BNBG 96613100174301
BIC BNBGBGSD за плащане в BGN (Лева)
BIC BNBGBGSF за плащане в други валути
Получател: СУ „Св. Климент Охридски“ – партида ДЕО
На платежното се изписват задължително имената на курсиста и вида на курса.
Копие от платежното се представя при записване.