Специалности

Такси

ГОДИШНИ ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ, ДОКТОРАНТИ И СПЕЦИАЛИЗАНТИ В ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ВИСШИ УЧИЛИЩА професионален бакалавър бакалавър магистър след бакалавър магистър докторанти и
специализанти
подготви- телен езиков курс
  ЦЕНИ В ЕВРО
  форма на обучение редовно задочно редовно задочно редовно задочно редовно задочно редовно задочно
 
  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Софийски университет „Св. Климент Охридски“     3300 2750 3300 2750 3300 2750 3300 2750 3500
  обучение на чужд език     3850 3300 3850 3300 3850 3300 6500 3300  
  Медицина на английски език             7700   10000 10000  
  Медицина на български език             7700   10000 10000  
  фармация             7000        
2. Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ 3000 2000 3000 2000 3000 2000 3000 2000 4000 3000 3000
3. Югозападен университет „Неофит Рилски“     3400 2800 3500 3400 3000 3500 2500 3000 3000
4. Технически университет – София 3000 1500 3000 1500 3000 1500 3000 1500 3500 2000 2500
  обучение на чужд език 3000 1500 3000 1500 3000 1500 3000 1500 3500 2000 2500
5. Технически университет – София, филиал Пловдив     3000 1500 3000 1500 3000 1500 3500 2000 2500
6. Технически университет – Габрово     1350 1400 1400  1400  3000 2000 1000
  обучение на чужд език     2500 1800 3000  1800  3500 2000 1000
7. Университет по хранителни технологии – Пловдив     3000 2500 3000 2500 3000 3000 3000 2500 2500
  обучение на чужд език     3500 3000 3500 3000 3500 3000 3500 3000 2500
8. Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ – София     2800 2500  3300  2800     3300 2800 2500
9. Лесотехнически университет – София     3000 3000     3000 3000 3000 3000  
  ветеринарна медицина           3500    4500 4500 2500
  ветеринарна медицина на английски език             4500        
  ландшафтна архитектура           3500    4000 4000 2500
  всички други специалности     3000 3000 3000  3000      3000 3000 2500
10. Химикотехнологичен и металургичен университет – София     2400 2400 3000 3000  3000 3500 2000 2400
11. Бургаски университет „Проф. д-р „Асен Златаров“  2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 4000 3000 2200
12. Стопанска академия „Димитър Ценов“ – Свищов     2600   2700       2900 2200 2000
13. Аграрен университет – Пловдив     2500 1500 2800  1800      4800 2800 2500
  Социални, стопански и правни науки     2000 1500 2000 1800   4800 2800  
14. Университет за национално и световно стопанство – София     3300   4000      4000 2500 3000
15. Медицински университет – Варна                      
  медицина            7000   5000   3500
  медицина на английски език           8000        4000
  дентална медицина            7000   5000   3500
  дентална медицина на английски език             8000       4000
  здравни грижи 3350   3350               3500
  фармация             7000   5000   3500
16 Медицински университет – Плевен                      
  медицина            7000   4800 2400 3500
  медицинска рехабилитация и ерготерапия     3000               3500
  здравни грижи  3000   3000 1500             3500
  фармация             7500   4800 2400  
17 Национална спортна акадения     3200 3200  3200 3200      4500 1500 3200
18. Тракийски университет – Стара Загора                      
  медицина           6500    5200   2000
  Медицина на английски език             7000       2000
  ветеринарна медицина             3500   5000 3000 2000
  специалности в медицински колежи 2600                   2000
19. Национална художествена академия – София     2500   3000    3000   3500 2000 2500
20. Национална академия за театрално и филмово изкуство                      
  филмово и телевизионно изкуство     6000           8000   3000
  анимация   6000          8000 8000  3000
  драматургия     4000            8000 4000 3000
  актьорско майсторство за куклен театър     6000           8000 4000 3000
  фотография     4500           8000 4000 3000
21. АМТИ – Пловдив                      
  балет     3000  5000 3500    5000 3500  3000
  всички останали специалности     4000 3000   5000 3500  5000   5000 3500  3000
22. Висше строително училище „Л.Каравелов“ – София                      
  архитеттура             3000  2000  3300
строителство на сгради и съоръжения     1500 1500 1500 1500         3000
  строителство на сгради и съоръжения на английски език     3000               3000
23. Висше транспортно училище „Т. Каблешков“     2500 1500 2500  1500      2500 1800 2500
24. Висше военно-морско училище „Н.Й.Вапцаров“ – Варна     3000 2190  3000  2190         3000
25. Колеж по телекомуникации и пощи                    
  Администрация и управление   1300                
  Комуникационна и компютърна техника   2600