Тестове по чужди езици

Департаментът за езиково обучение разработва и предлага разнообразни онлайн обучителни ресурси и тестове по английски, немски, френски, испански, руски, гръцки, италиански и турски език. Те са интегрирани в системата за онлайн ресурси за дистанционно обучение на ДЕО (линк). Част от ресурсите са за свободно ползване, друга част са предназначени само за студенти и курсисти на ДЕО. Най-търсени са:

  • Тест за диагностициране на входно ниво по английски език (линк)

  • Тест за диагностициране на входно ниво по немски език (линк)

  • Тренировъчни чуждоезикови тестове (линк)

За допълнителна информация пишете на forlang@deo.uni-sofia.bg