Чуждоезикова школа

Чужди езици за ученици- мултимедийни курсове – английски, немски и руски:

Директни телефони:02 872 20 41, 02 872 37 48;

e-mail: forlang@deo.uni-sofia.bg

Цена лв Начална дата
За ученици от 1 до 4 клас 1100 лв.
(може да се заплати на две вноски)
07.10.2023 г.(за съботните групи)

02.10.2023 г.

(за делничните групи)

За ученици от 5 до 7 клас 1200 лв.
(може да се заплати на две вноски)
07.10.2023 г.(за съботните групи)

02.10.2023 г.

(за делничните групи)

Тест за определяне на ниво за нови ученици в школата:

– 25.09.2023 г. (понеделник) от 10 до 13 ч.

– 26.09.2023г (вторник) от 13 до 16.30 ч.

Краен срок за записване: 29.09.2023 г.

Таксите за всички видове курсове можете да платите по банков път:

Банка: БНБ ЦУ
Сметка: IBAN BG 52 BNBG 96613100174301
BIC BNBGBGSD
Получател: СУ „Св. Климент Охридски“ – партида ДЕО
На платежното се изписват задължително имената на курсиста и вида на курса.
Копие от платежното се представя при записване

Молим клиентите да изпращат копие от платежното на e-mail: forlang@deo.uni-sofia.bg,
а оригиналът да се представя при записване.

Молим клиентите, които плащат по банков път, да посетят Учебен отдел (стая 133), за да се запознаят с договора за обучение и да го подпишат.