Гръцки език – КЕГ

КЕГ (Център за гръцки език), Солун, под егидата на Министерството на образованието и вероизповеданията на Република Гърция
Обявява
изпитна сесия на 14, 15 и 16 май 2024г. за степен на владеене на гръцки език

Справки и регистрация: стая 133, партер, ДЕО – ИЧС, ул. „Коста Лулчев” 27, тел.(02) 872 20 41.
Формулярите се получават в Учебен отдел, ст. 133.


Срок за подаване на документи в ДЕО – 01.02.2024г. до 20.03.2024г.

 Писмените работи се оценяват от гръцки екзаминатори в КЕГ. Устните изпити се документират чрез запис.
Успешно представилите се получават официална гръцка диплома за степен на владеене на гръцки език, която е валидна в целия свят за неограничен период.

Ежегодни изпити по гръцки език за сертификат, издаден от КЕГ (Център за гръцки език), Солун, под егидата на Министерството на образованието и вероизповеданията на Република Гърция.

Изпитите за всяко ниво включват наблюдение и оценка на четири (пет) умения на кандидатите:
1. Слушане и разбиране
2. Четене и разбиране
3. Езикови трансформации и редакции
4. Писмено изложение по дадена тема
5. Устно интервю, коментар по ежедневни теми, поведение в дадена ситуация – ролеви игри.
Важно! Умение No 3 се отнася само за нива В2, Г1, Г2.
Важно! Кандидатите за ниво А2, които посочат в молбата си – „за професионални цeли”, не полагат писмен изпит. т.е. умение 3 и 4.

Изпитна сесия – 2023
за степен на владеене на гръцки език в
5 нива

Изпитни дати:


14.05.2024 /вторник/ – ниво А1 – основно
14.05.2024 /вторник/ – ниво A2– добро
15.05.2024 /сряда/ – ниво В2 – много добро
15.05.2024 /сряда/ – ниво Г1 – отлично
16.05.2024 /четвъртък/ – ниво B1 – много добро
16.05.2024 /четвъртък/ – ниво Г2 – езиково съвършенство

Всички 6 нива са в съответствие с изискванията на Европейското законодателство и Европейската езикова рамка.
Успешно представилите се получават официална гръцка диплома.
Възможност за консултации за всички нива с преподавателите в ДЕО за характера на нивата, изпитните теми и новите изисквания.
Заявяване на консултациите в Учебен отдел – минимум 2 учебни часа по 22 лв. на уч.ч.
Заплащане на касата на ДЕО по установения ред.
Предлага се общежитие към ДЕО за кандидатите от провинцията.